Bel ons!

+31 (0) 10 45 67 146

Sales Scan

 

Herkent u dit?

Er zijn binnen uw verkooporganisatie diverse verbeterpunten zichtbaar of herkenbaar, maar hiervan is nog geen compleet en objectief overzicht. Ook is niet duidelijk waar de prioriteiten liggen, bijvoorbeeld een nieuwe bonusregeling, duidelijkere taken/verantwoordelijkheden, meer training, coaching, joint-visits, etc.

Welke gevolgen?

Los van achterblijvende omzet of winst, is het ook niet goed mogelijk om goed inzicht te krijgen op welke niveaus, binnen welke disciplines, met welke prioriteiten, er welke acties ondernomen moeten worden om tot structurele verbeteringen te komen.

Onze visie?

Een objectief en compleet overzicht van alle probleemgebieden is altijd noodzakelijk alvorens men vraagstukken omtrent de verkooporganisatie, de processen en de verkoopmedewerkers aanpakt.

Onze oplossing(en)?

De meest praktisch weg is eerst een algemeen overzicht te verkrijgen van de effectiviteit van de belangrijkste disciplines binnen de verkoop. Op basis van deze uitkomst kunnen specifieke audits ingezet worden op die disciplines waar verbetering van de effectiviteit gewenst is.

USP heeft een Sales Audit ontwikkeld met het oog op snel en praktisch handelen .
USP zal op basis van ervaring en expertise toelichting geven over de resultaten. Onze praktische adviezen kunnen u helpen om de verkoopeffectiviteit te verhogen.
USP biedt de algemene Sales Scan met de resultaten tijdens een adviesgesprek kosteloos aan.

De Sales Audit “de effectieve verkooporganisatie”
Deze audit bestaat uit een vragenlijst die met de eindverantwoordelijken binnen de verkoop ingevuld wordt.
De uitkomst wordt met u besproken en geeft een algemene indicatie van de effectiviteit van uw verkooporganisatie met bijbehorende processen en medewerkers.
Uw resultaten worden afgezet tegen meer dan 55 succes-kenmerken van een effectieve verkooporganisatie.

De vragen en uitkomsten hebben betrekking op de volgende onderdelen:
Verkooporganisatie / processen;
- Focus
- Doelstellingen
- Realisatie
- Personeel
- Tools en support
- Doelgroepen
- Kwaliteit
- Structuur
- Cultuur

Verkoopleider & Verkopers;
- Persoonsgebonden competenties (wie ben je)
- Vaardigheden / Kennis (wat heb je geleerd)
- Uitvoering (wat laat je zien)

Specifieke Sales Scan
Deze specifieke audits worden deels op maat gemaakt op basis van de uitkomst van de algemene Sales Audit. Het kan echter ook op basis van klantspecifieke wensen.
De audits kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
- Op maat gemaakte vragenlijst
- Deskresearch
- Interviews (telefonisch & fysiek)
- joint visits

De voordelen?

De meest praktisch weg is eerst een algemeen overzicht te verkrijgen van de effectiviteit van de belangrijkste disciplines binnen de verkoop. Op basis van deze uitkomst kunnen specifieke audits ingezet worden op die disciplines waar verbetering van de effectiviteit gewenst is.

Gratis Sales Audit “de effectieve verkooporganisatie” !
Gratis Adviesgesprek
Op maat gemaakte audits mogelijk
USP Sales Plus Concept met garanties en gedeeld risico

Hoe verder?

Maak een afspraak voor een gratis Sales Audit.
USP Sales zal daarna vrijblijvend en kosteloos de resultaten met u bespreken tijdens een vervolgafspraak. Na dit gesprek kunt u samen met ons de eventuele vervolgstappen bepalen.